Interaktivmedia

I och med Chrome version 45 så framstår en bygg i vänstermenyn i admin WordPress.
För att bli av med buggen ska du göra följande:

  1. Skriv in i Chromes URL-fält: chrome://flags/#disable-slimming-paint
  2. Aktivera ”Inaktivera slimming paint”
  3. Starta om Chrome