Interaktivmedia

För att se vika processer som körs på din Linux-server så skriver du i prompten ”top”. Du får nu fram en lista på alla processer som körs.

Längst till vänster ser du id för varje process Pid.

Ifall du vill veta vilka filer som varje process använder går du först ut i prompten igen genom att skriva ”q” sedan skriver du lsoft -p ”pid”. Nu visas alla filer som processen använder.

Exempel:
top
q
lsoft -p 1

Här finner du mer information om Linux ”lsoft” kommando