Interaktivmedia

Lägga in information i en databas-tabell i MySQL med PHP
I detta exempel visas hur man lägger in information i en tabell med PHP i en MySQL databas.

$id = "1";
$fruit = "Apple";
$color = "Green";
$sql="INSERT INTO table_fruits(id,fruits,colors) VALUES('$id','$fruit','$color')";
mysql_query($sql);

Uppdatera en databas-tabell i MySQL med PHP
I detta exempel visas hur man uppdaterar en post i en MySQL databas-tabell med PHP.

$id = "1";
$fruit = "Lemon";
$color = "Yellow";
$sql = "UPDATE table_fruit SET fruits = '$fruit', colors = '$color' WHERE id = '$id' ";
mysql_query($sql);

Radera en post ur en MySQL databas-tabell med PHP
I detta exempel visas hur man raderar en post ur en databas-tabell i MySQL med PHP.

$id = "1";
$sql = "DELETE FROM table_fruits WHERE id = '$id'";
mysql_query($sql);

Visa alla poster i en MySQL databas-tabell med PHP
I detta exempel visas hur du visar alla poster som finns i en MySQL databas-tabell med PHP.

$sql = mysql_query("SELECT * FROM table_fruits");
while($row= mysql_fetch_array($sql)){
 $row['id'];
 $row['fruits'];
 $row['colors'];
}

Skapa kopia av en rad i en MySQL databas-tabell med PHP
I detta exempel visas hur man skapar en exakt kopia av en rad i en MySQL databas-tabell med PHP.

$id = "1";
$sql = "INSERT INTO table_fruits(fruits, colors) SELECT fruits, colors FROM table_fruits WHERE id = '$id'";
mysql_query($sql);