Kategori: WordPress

 • Smush bildkomprimering

  Eftersom gratisversionen av WordPress pluginet Smush bara tillåter max 50 bilder åt gången vid optimering uppfann vi ett script i Jquery som triggar knappen automatiskt varje gång den avbryter komprimeringen. Lägg följande kod direkt i functions.php. function ellibot_smush(){?> <script> jQuery(function($){ push_smush_button(); function push_smush_button(){ console.log($(”.wp-smush-exceed-limit”).css(”display”)); if($(”.wp-smush-exceed-limit”).css(”display”) == ”block”){ var d = new Date(); var time =…

 • Hook för att omvandla svenska tecken åäö i WordPress RSS Feed

  Detta skript omvandlar svenska tecken som å,ä och ö till rätt entitet i WordPress RSS Feed som ibland kan ha problem med just dessa tecken. function ellibot_wp_rss_decoder($content) { return html_entity_decode($content); } add_filter(’the_excerpt_rss’, ’ellibot_wp_rss_decoder’,1); add_filter(’the_content_feed’, ’ellibot_wp_rss_decoder’,1);

 • Sortera poster och kategorier i bokstavsordning med å, ä och ö

  MySql klarar inte av att sortera poster i bokstavsordning som börjar med å, ä eller ö. Detta är ett problem då man vill hämta ut poster i WordPress i bokstavsordning med argumentet:  orderby => title. Denna funktionen nedan gör så att posterna som hämtas hamnar i rätt ordning, även de vars titlar börjar med å,…

 • Hantering av versioner/revisioner

  För att stänga av versionshantering helt anger du följande i din settings.php: För att senare sätta på versionshanteringen igen anger du: Om du vill sätta en max gräns för antal versioner anger du: Om du vill bestämma en viss intervall för hur ofta din post ska autosparas skriver du: Om du vill radera alla tidigare…

 • Radera användare direkt i functions.php

  require_once(ABSPATH.’wp-admin/includes/user.php’ ); $current_user = wp_get_current_user(); wp_delete_user( $current_user->ID );

 • Skapa användare direkt i functions.php

  function wpb_admin_account(){ $user = ’Username’; $pass = ’Password’; $email = ’email@domain.com’; if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) { $user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email ); $user = new WP_User( $user_id ); $user->set_role( ’administrator’ ); } } add_action(’init’,’wpb_admin_account’);

 • WordPress och Chrome 45 bugg

  I och med Chrome version 45 så framstår en bygg i vänstermenyn i admin WordPress. För att bli av med buggen ska du göra följande: Skriv in i Chromes URL-fält: chrome://flags/#disable-slimming-paint Aktivera ”Inaktivera slimming paint” Starta om Chrome

 • Flytta en multisite till en annan multisite i WordPress

  Här får du reda på hur du enkelt flyttar en webbplats som ligger i en multisite-installation i WordPress till en annan multisite-installation. 1. Ta reda på vilket siteId/BlogId din webbplats har, detta kan du bland annat göra genom att ange följande i ditt tema för aktuell sajt: get_current_blog_id(); 2. Öppna för att redigera databasen där den sajten…

 • Blockera inloggning från WordPress Mobile App

  Det finns tillfällen då man inte vill att WordPress redaktörer ska kunna logga in och redigera en webbplats från någon annanstans än från just WordPress egna administrationsgränssnitt. Detta är idag möjligt som standard i WordPress och går att göra via XML-RPC. För att blockera detta ska du lägga in följande kodrad i din functions.php: add_filter(’xmlrpc_enabled’, ’__return_false’);  

 • Fix för felmeddelandet: Call to undefined function get_current_screen()

  Lägg följande kodrad på rad #22 i filen: /wp-admin/network/settings.php if ( ! function_exists( ’get_current_screen’ ) ) return;