Kategori: Windows

  • Avinstallerar program från prompten i Windows

    Så här gör du för att avinstallera program direkt i kommandoprompten i Windows- XP, Vista, 7 och 8. Observera att du måste vara inloggad som administratör för att det ska fungera. Öppna kommandotolken i Windows exempelvis genom att skriva ”cmd” under ”kör…”. Skriv i promten: wmic Skriv i prompten: product get name Nu listas alla installerade program…