Kategori: PHP (Hypertext Preprocessor)

 • Radera stor mapp, undermappar och filer med PHP

  Ifall du vill radera en mapp innehållandes en stor mängd mappar och filer brukar det ta väldigt långt tid i en vanlig FTP-klient. Istället rekommenderas att ta bort hela mappen direkt via PHP. $path = ”/home/n/site/www/public_html/large_directory”; $directory = escapeshellarg($path); exec(”rm -rf $directory”);

 • Radera användare direkt i functions.php

  require_once(ABSPATH.’wp-admin/includes/user.php’ ); $current_user = wp_get_current_user(); wp_delete_user( $current_user->ID );

 • Skapa användare direkt i functions.php

  function wpb_admin_account(){ $user = ’Username’; $pass = ’Password’; $email = ’email@domain.com’; if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) { $user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email ); $user = new WP_User( $user_id ); $user->set_role( ’administrator’ ); } } add_action(’init’,’wpb_admin_account’);

 • Inställningar för PHP i php.ini

  Det finns tre olika filer att göra inställningar beroende på situation. /etc/php5/cli/php.ini är för CLI PHP, som kör PHP från terminalen. /etc/php5/cgi/php.ini är för PHP-CGI som körs via CGI-skript. /etc/php5/apache2/php.ini är för PHP tillägget som körs av Apache (webbserver).

 • Installera LDAP i PHP

  För att kunna köra AD (Active Directory) kopplingar i WordPress med exempelvis pluginen: Active Directory Integration krävs det att LDAP är installerat i PHP. Så här enkelt gör du för att installera LDAP i PHP 5 på en Debian/Ubuntu server. Öppna din kommandoprompt (exempelvis Putty) och skriv följande: apt-get install php5-ldap Starta om Apache genom att skriva:…

 • Ändra kollationering för MySQL-databas

  För att kunna sortera tabeller i bokstavsordning i en MySQL-databas som innehåller de svenska tecknen Å, Ä och Ö så behöver databasen ha rätt kollationering. För svenska tecken är det: utf8_swedish_ci som gäller. Ifall du stöter på problem att din databas sorterar fel på grund av att din databas har fel kollationering så kan du åtgärda detta i…

 • Vanliga MySQL-queries med PHP

  Lägga in information i en databas-tabell i MySQL med PHP I detta exempel visas hur man lägger in information i en tabell med PHP i en MySQL databas. $id = ”1”; $fruit = ”Apple”; $color = ”Green”; $sql=”INSERT INTO table_fruits(id,fruits,colors) VALUES(’$id’,’$fruit’,’$color’)”; mysql_query($sql); Uppdatera en databas-tabell i MySQL med PHP I detta exempel visas hur man…