Kategori: MySQL

  • Ändra kollationering för MySQL-databas

    För att kunna sortera tabeller i bokstavsordning i en MySQL-databas som innehåller de svenska tecknen Å, Ä och Ö så behöver databasen ha rätt kollationering. För svenska tecken är det: utf8_swedish_ci som gäller. Ifall du stöter på problem att din databas sorterar fel på grund av att din databas har fel kollationering så kan du åtgärda detta i…

  • Vanliga MySQL-queries med PHP

    Lägga in information i en databas-tabell i MySQL med PHP I detta exempel visas hur man lägger in information i en tabell med PHP i en MySQL databas. $id = ”1”; $fruit = ”Apple”; $color = ”Green”; $sql=”INSERT INTO table_fruits(id,fruits,colors) VALUES(’$id’,’$fruit’,’$color’)”; mysql_query($sql); Uppdatera en databas-tabell i MySQL med PHP I detta exempel visas hur man…