Kategori: Linux

 • Töm cache (ram) Ubuntu server

  Tömmer sid-cache # sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches Tömmer dentries och inoder # sync; echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches Tömmer sid-cache, dentries och inoder # sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

 • Kontrollera mappars rättigheter

  Ibland kan det vara nödvändigt att snabbt kunna kontrollera vilka rättigheter olika foldrar har. Exempel Skriv följande i terminalen för att lista alla foldrar med 777-rättigheter som ligger under /var/www. find /var/www/ -type d -perm 777

 • Uppdatera ubuntu via terminal

  För att uppgradera din befintliga Ubuntu-installation skriver du: apt-get dist-upgrade För att uppdatera din Ubuntu-installation skriver du i terminalen: sudo apt-get install update-manager-core För att installera senaste versionen av Ubuntu, skriv: do-release-upgrade

 • Installera LDAP i PHP

  För att kunna köra AD (Active Directory) kopplingar i WordPress med exempelvis pluginen: Active Directory Integration krävs det att LDAP är installerat i PHP. Så här enkelt gör du för att installera LDAP i PHP 5 på en Debian/Ubuntu server. Öppna din kommandoprompt (exempelvis Putty) och skriv följande: apt-get install php5-ldap Starta om Apache genom att skriva:…

 • Töm hela väntelistan i Postfix

  Stanna först Postfix innan med följande kommando. /etc/init.d/postfix stop Följande kommando raderar alla meddelanden som står i kö i Postfix. sudo postsuper -d ALL Starta sedan postfix gen med följande kommande. /etc/init.d/postfix start

 • Loggfiler i Linux

  Var olika loggfiler är lokaliserade i Linux och dess användning. => /var/log/messages : General log messages => /var/log/boot : System boot log => /var/log/debug : Debugging log messages => /var/log/auth.log : User login and authentication logs => /var/log/daemon.log : Running services such as squid, ntpd and others log message to this file => /var/log/dmesg :…

 • Vilka processer körs på din Linux server?

  För att se vika processer som körs på din Linux-server så skriver du i prompten ”top”. Du får nu fram en lista på alla processer som körs. Längst till vänster ser du id för varje process Pid. Ifall du vill veta vilka filer som varje process använder går du först ut i prompten igen genom…

 • Ingen åtkomst till mappen ”javascript”

  Efter att ha satt upp en ny Linux server (Debian/Ubuntu) så upptäckte jag ett märkligt fel. Min webbläsare visade på att det inte gick att komma åt de lokala javascript-filerna som låg i mappen ”javascript”.  Efter att jag letat efter felet både i  .htaccess, kontrollerat mappbehörigheter och sett över Apache-inställningarna utan framgång så upptäckte jag…