Töm cache (ram) Ubuntu server

Tömmer sid-cache

# sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

Tömmer dentries och inoder

# sync; echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

Tömmer sid-cache, dentries och inoder

# sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Kontrollera mappars rättigheter

Ibland kan det vara nödvändigt att snabbt kunna kontrollera vilka rättigheter olika foldrar har.

Exempel

Skriv följande i terminalen för att lista alla foldrar med 777-rättigheter som ligger under /var/www.

find /var/www/ -type d -perm 777

Uppdatera ubuntu via terminal

För att uppgradera din befintliga Ubuntu-installation skriver du:

 apt-get dist-upgrade

För att uppdatera din Ubuntu-installation skriver du i terminalen:

sudo apt-get install update-manager-core

För att installera senaste versionen av Ubuntu, skriv:

do-release-upgrade

Installera LDAP i PHP

För att kunna köra AD (Active Directory) kopplingar i WordPress med exempelvis pluginen: Active Directory Integration krävs det att LDAP är installerat i PHP.

Så här enkelt gör du för att installera LDAP i PHP 5 på en Debian/Ubuntu server.

Öppna din kommandoprompt (exempelvis Putty) och skriv följande:

apt-get install php5-ldap

Starta om Apache genom att skriva:

/etc/init.d/apache2 restart

Klart!

 

Töm hela väntelistan i Postfix

Stanna först Postfix innan med följande kommando.

/etc/init.d/postfix stop

Följande kommando raderar alla meddelanden som står i kö i Postfix.

sudo postsuper -d ALL

Starta sedan postfix gen med följande kommande.

/etc/init.d/postfix start

Loggfiler i Linux

Var olika loggfiler är lokaliserade i Linux och dess användning.

=> /var/log/messages : General log messages

=> /var/log/boot : System boot log

=> /var/log/debug : Debugging log messages

=> /var/log/auth.log : User login and authentication logs

=> /var/log/daemon.log : Running services such as squid, ntpd and others log message to this file

=> /var/log/dmesg : Linux kernel ring buffer log

=> /var/log/dpkg.log : All binary package log includes package installation and other information

=> /var/log/faillog : User failed login log file

=> /var/log/kern.log : Kernel log file

=> /var/log/lpr.log : Printer log file

=> /var/log/mail.* : All mail server message log files

=> /var/log/mysql.* : MySQL server log file

=> /var/log/user.log : All userlevel logs

=> /var/log/xorg.0.log : X.org log file

=> /var/log/apache2/* : Apache web server log files directory

=> /var/log/lighttpd/* : Lighttpd web server log files directory

=> /var/log/fsck/* : fsck command log

=> /var/log/apport.log : Application crash report / log file

Vilka processer körs på din Linux server?

För att se vika processer som körs på din Linux-server så skriver du i prompten ”top”. Du får nu fram en lista på alla processer som körs.

Längst till vänster ser du id för varje process Pid.

Ifall du vill veta vilka filer som varje process använder går du först ut i prompten igen genom att skriva ”q” sedan skriver du lsoft -p ”pid”. Nu visas alla filer som processen använder.

Exempel:
top
q
lsoft -p 1

Här finner du mer information om Linux ”lsoft” kommando

Ingen åtkomst till mappen ”javascript”

Efter att ha satt upp en ny Linux server (Debian/Ubuntu) så upptäckte jag ett märkligt fel. Min webbläsare visade på att det inte gick att komma åt de lokala javascript-filerna som låg i mappen ”javascript”.  Efter att jag letat efter felet både i  .htaccess, kontrollerat mappbehörigheter och sett över Apache-inställningarna utan framgång så upptäckte jag i konfigurationsfilen att det fanns ett globalt alias för just ”javascript” som skriver över mina inställningar.

Detta går att lösa på olika sätt.

#1 Ändra namnet på mappen ”javascript” till något annat helt enkelt…

#2 Ändra alias i javascript-common.conf filen från /javascript till /javascriptlib.

  1. Öppna filen genom att skriva i prompten:
    sudo pico /etc/javascript-common/javascript-common.conf
  2. Ändra raden: Alias /javascript /usr/share/javascript/
    till: Alias /javascriptlib /usr/share/javascript/
  3. Starta om Apache genom att skriv i prompten:
    sudo service apache2 restart

Klart! Nu ska det gå det att komma åt mappen.