Försäljning av digitala tjänster

Här reder vi ut hur man ska hantera momsen när man säljer digitala tjänster över nätet.

Försäljning av digitala tjänster i Sverige

Till både företag och privatpersoner anges 25% moms och redovisas som vanligt.

Försäljning av digitala tjänster till länder utanför EU

Till företag anges ingen moms.

Till privatpersoner anges landets moms där köparen bor.

Du bör kolla upp vad som gäller angående momsredovisning för respektive land du säljer i.

Ingen moms ska redovisas i Sverige.

Försäljning av digitala tjänster till länder inom EU

Till företag anges ingen moms.

Företaget ska ange sitt VAT-nummer och detta ska redovisas var tredje månad i den periodiska sammanställningen.

Till privatpersoner anges landets moms där köparen bor. Dessa köp ska redovisas och betalas till Skatteverkets MOSS -redovisning av moms på elektroniska tjänster.

Använd Gmail som SMTP-server för utskick

Om du har ett Gmail-konto kan du skicka e-post med Google´s egna SMTP.
Ange följande inställningar:

Server: smtp.gmail.com
Use Authentication: Yes
Use Secure Connection: Yes (TLS eller SSL)
Username: gmail-adress (user@gmail.com)
Password: gmail-lösenord
Port: 465 eller 587