Kategori: HTML (Hyper Text Markup Language)

  • Ändra utseende på HTML element med attribut

    Det finns ett sätt att ändra utseende på HTML-element utan att behöva tilldela varje element en egen klass eller id. Detta genom att kalla på elementets attribut. För exempelvis input-element så anropas attributet ”type”. I din stilmall (CSS) sätter du stilen för elementen enligt nedan. input[type=”text”] input[type=”password”] input[type=”button”] input[type=”submit”] input[type=”radio”] input[type=”checkbox”] Det går också att…