Kategori: Apache

 • Ändra sökväg till bildmapp i .htaccesss

  Om du flyttar mappen där du exempelvis förvarar bilder på webbplatsen kan du göra detta i .htaccess utan att behöva skriva om alla sökvägar för respektive bild. <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteRule ^oldpath/to/image/folder(.*)$ /new/folder/$1 [R=301,NC,L] </IfModule>

 • Stäng av fil-listning i Apache webbserver

  Av säkerhetsskäl är det bra att stänga av möjligheten till fil-listning av mappar i Apache webbserver. Skriv följande i terminalen för Debian/Ubuntu: sudo a2dismod autoindex sudo service apache2 restart

 • Konfigurera Virtual Host

  Öppna filen genom att skriva i terminalen: sudo pico /etc/apache2/sites-available/000-default.conf Lägg in följande exempel för ny domän: <VirtualHost *:80> DocumentRoot /var/www/webbplatser/example ServerName example.se ServerAlias www.example.se ServerAlias *.example.se </VirtualHost> Starta om apache: sudo /etc/init.d/apache2 restart  

 • Starta, stoppa eller starta om Apache

  Starta, stoppa eller starta om Apache i Linux. sudo /etc/init.d/apache2 restart sudo /etc/init.d/apache2 stop sudo /etc/init.d/apache2 start Stänga av och starta om Linux server. sudo reboot sudo poweroff

 • HTTP med SSL (HTTPS)

  Installera först SSL. Detta görs genom att aktivera ssl o mods-available med kommandot: sudo a2enmod ssl sudo /etc/apache2/init.d/apache2 force-reload Skapa krypteringsnycklarna. cd /etc/apache2 sudo openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 Använd den skapade nyckeln för att skapa en certifikatförfrågan. sudo openssl req -new -key server.key -out server.csr sudo openssl x509 -req -days 365 -in server.csr…

 • Ingen åtkomst till mappen ”javascript”

  Efter att ha satt upp en ny Linux server (Debian/Ubuntu) så upptäckte jag ett märkligt fel. Min webbläsare visade på att det inte gick att komma åt de lokala javascript-filerna som låg i mappen ”javascript”.  Efter att jag letat efter felet både i  .htaccess, kontrollerat mappbehörigheter och sett över Apache-inställningarna utan framgång så upptäckte jag…