Interaktivmedia

Stanna först Postfix innan med följande kommando.

/etc/init.d/postfix stop

Följande kommando raderar alla meddelanden som står i kö i Postfix.

sudo postsuper -d ALL

Starta sedan postfix gen med följande kommande.

/etc/init.d/postfix start