Interaktivmedia

Av säkerhetsskäl är det bra att stänga av möjligheten till fil-listning av mappar i Apache webbserver. Skriv följande i terminalen för Debian/Ubuntu:

sudo a2dismod autoindex
sudo service apache2 restart