Interaktivmedia

MySql klarar inte av att sortera poster i bokstavsordning som börjar med å, ä eller ö.
Detta är ett problem då man vill hämta ut poster i WordPress i bokstavsordning med argumentet:  orderby => title. Denna funktionen nedan gör så att posterna som hämtas hamnar i rätt ordning, även de vars titlar börjar med å, ä eller ö.

//Sortera poster och kategorier i bokstavsordning med å, ä och ö
function interaktivmedia_reorder_alphabetically($posts){
	$oldArr = array(); $titleArr = array(); $newArr = array();
	foreach($posts as $p){
		$oldArr[] = $p;
		if(isset($p->post_title)){$titleArr[] = $p->post_title;}	//Om post
		else if(isset($p->name)){$titleArr[] = $p->name;}		//Om kategori
	}
	asort($titleArr);
	foreach($titleArr as $key => $value){
		$newArr[] = $oldArr[$key];
	}
	return $newArr;
}

För att använda funktionen anger du enligt exempel nedan:

$args = array("post_type" => "page");
$posts = interaktivmedia_reorder_alphabetically(get_posts($args));