Interaktivmedia

Eftersom gratisversionen av WordPress pluginet Smush bara tillåter max 50 bilder åt gången vid optimering uppfann vi ett script i Jquery som triggar knappen automatiskt varje gång den avbryter komprimeringen. Lägg följande kod direkt i functions.php.

function ellibot_smush(){?>
<script>
	jQuery(function($){	
		push_smush_button();
		function push_smush_button(){	
			console.log($(".wp-smush-exceed-limit").css("display"));	
			if($(".wp-smush-exceed-limit").css("display") == "block"){	
				var d = new Date();
				var time = d.getHours() + ":" + d.getMinutes() + ":" + d.getSeconds();	
				$(".wp-smush-all").trigger("click");
				console.log("Smushit: "+time);
			}
			
			//Kör script en gång i minuten
			setTimeout(push_smush_button, 60000);
			
		}
	});
</script>
<?php }
add_action( 'admin_head', 'ellibot_smush' );