Skillnader mellan the_content och get_the_content

För att skriva ut innehållet från ett inlägg eller sida i WordPress används metoderna:

the_content() eller get_the_content()

Skillnaderna mellan de två är att the_content() skriver ut innehållet som det är medans get_the_content() hämtar rådatan.

Ett problem som jag märkt med att använda enbart det ena eller det andra är att om du använder: get_the_content() så skrivs eventuella plugins inte ut och använder du the_content() så fungerar inte metoden: do_shortcode();

Följande magiska kodstycke gör dock att det fungerar genom att lägga på ett WordPress filter:

Skriv denna kod direkt i din template efter metoden the_post();

echo apply_filters( 'the_content', do_shortcode(get_the_content()));