Interaktivmedia

Ifall du vill radera en mapp innehållandes en stor mängd mappar och filer brukar det ta väldigt långt tid i en vanlig FTP-klient. Istället rekommenderas att ta bort hela mappen direkt via PHP.

$path = "/home/n/site/www/public_html/large_directory";
$directory = escapeshellarg($path);
exec("rm -rf $directory");