Elektronisk signering, BankID

Elektronisk signering, BankID

Är ni behov av en tjänst som kräver signering med BankID för att gälla juridiskt?

Vi utvecklar och skräddarsyr er tjänst så den uppfyller alla krav gällande elektroniska signaturer.

Om Elektronisk signering

En ”elektronisk signatur” är motsvarigheten till ”egenhändig underskrift” och har samma tyngd juridiskt som ett traditionellt pappersdokument.

Elektroniska signaturer är juridiskt bindande i större delen av världen och dess status är beroende på om följande kan bevisas:

1. Du måste kunna visa vem som har signerat
Vanliga metoder som används för detta är SMS, e-post och BankID.

2. Du måste kunna visa vad som har signerats och dess avsikt
Avtalet är inte giltigt först alla parter signerat och därmed överens om innehållet.

3. Du måste kunna påvisa dokumentets integritet
Dokumentet får inte förändras eller manipuleras efter signering.