E-plikt för WordPress

E-plikt för WordPress

Hjälp till att bevara det elektroniska kulturarvet för framtida forskning!

Sedan 2015 finns det en lag (2012:492) om att kommuner, myndigheter och andra utgivare ska leverera visst utgivet elektroniskt material till Kungliga biblioteket.

Material som ska levereras till Kungliga biblioteket är till exempel årsredovisningar och utbildningsmaterial, sådan som helt enkelt är intressant för eftervärlden att ta del av.
I denna broschyr kan du läsa mer om

Köp vår e-plikt plugin för WordPress

Vi erbjuder ett enkelt tillägg för detta i WordPress där utvalda dokument automatiskt laddas upp till Kungliga biblioteket. Tillägget installeras enkelt på er WordPress webbplats och ni väljer själva ut i ert mediebibliotek vilka filer som ska laddas upp. Detta går att göra både för gamla och nya dokument. Vi ombesörjer installation och ser till att flödet fungerar som det ska.