Interaktivmedia

Öppna filen genom att skriva i terminalen:

sudo pico /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Lägg in följande exempel för ny domän:

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/webbplatser/example
ServerName example.se
ServerAlias www.example.se
ServerAlias *.example.se
</VirtualHost>

Starta om apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart