Interaktivmedia

Det finns tre olika filer att göra inställningar beroende på situation.

/etc/php5/cli/php.ini

är för CLI PHP, som kör PHP från terminalen.

/etc/php5/cgi/php.ini

är för PHP-CGI som körs via CGI-skript.

/etc/php5/apache2/php.ini

är för PHP tillägget som körs av Apache (webbserver).