Interaktivmedia

För att kunna köra AD (Active Directory) kopplingar i WordPress med exempelvis pluginen: Active Directory Integration krävs det att LDAP är installerat i PHP.

Så här enkelt gör du för att installera LDAP i PHP 5 på en Debian/Ubuntu server.

Öppna din kommandoprompt (exempelvis Putty) och skriv följande:

apt-get install php5-ldap

Starta om Apache genom att skriva:

/etc/init.d/apache2 restart

Klart!