Interaktivmedia

Detta skript omvandlar svenska tecken som å,ä och ö till rätt entitet i WordPress RSS Feed som ibland kan ha problem med just dessa tecken.

function ellibot_wp_rss_decoder($content) {
	return html_entity_decode($content);
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'ellibot_wp_rss_decoder',1);
add_filter('the_content_feed', 'ellibot_wp_rss_decoder',1);