Interaktivmedia

För att stänga av versionshantering helt anger du följande i din settings.php:

define( ‘WP_POST_REVISIONS’, false );

För att senare sätta på versionshanteringen igen anger du:

define( ‘WP_POST_REVISIONS’, true );

Om du vill sätta en max gräns för antal versioner anger du:

define( ‘WP_POST_REVISIONS’, 3 );

Om du vill bestämma en viss intervall för hur ofta din post ska autosparas skriver du:

define( ‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 600 );

Om du vill radera alla tidigare versioner anger du i din MySql editor:

DELETE from wp_posts WHERE post_type = “revision”;

Eller så lägger du in följande kodrad i din functions.php:

global $wpdb;
$wpdb->query("DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision'");