Interaktivmedia

Här får du reda på hur du enkelt flyttar en webbplats som ligger i en multisite-installation i WordPress till en annan multisite-installation.

1. Ta reda på vilket siteId/BlogId din webbplats har, detta kan du bland annat göra genom att ange följande i ditt tema för aktuell sajt: get_current_blog_id();

2. Öppna för att redigera databasen där den sajten du vill flytta finns, lämpligtvis i PhpMyAdmin.

3. Exportera alla de tabeller som börjar med Prefix_id, Exempelvis wp_11.. Inga andra tabeller ska behöva exporteras.

I vissa fall kan olika plugins ha egna tabeller i databasen. Se över om det något där som också behöver exporteras.

4. Öppna den exporterade databasfilen i en texteditor och byt ut alla statiska länkar från den tidigare domänadressen till den nya domänadressen. ”Sök efter adress1.se -> Ersätt med adress2.se”.

5. Öppna databasen i den nya installationen (PhpMyAdmin). Lägg till en ny rad i tabellen wp_blogs och en annan rad i wp_registration_log och ange den nya webbplatsens data manuellt. Se till att ange rätt Siteid.

6. Kopiera och flytta över webbplatsens uppladdade mediefiler från mappen uploads/sites/SiteId.

7. Kopiera och flytta över webbplatsens tema från mappen: wp_content/themes. Se till att du byter alla statiska länkar även här (css-filen exempelvis). Sök efter adress1.se -> Ersätt med adress2.se”. Se även till att sökvägen blir rätt om du ändrar temats namn.

8. Logga in i din nya installation och klicka på: Mina webbplatser -> Nätverksadmin -> Webbplatser. Klicka där sedan på din nya webbplats och välj användare för att lägga till en administratör för den nya sajten.

9. Aktivera ditt nya tema för nätverket på: Mina webbplatser -> Nätverksadmin -> Teman. Se även till att eventuella plugins finns tillgängliga för aktivering.

10. Logga in på den nya webbplatsen och välj sedan aktuellt tema och aktivera eventuella plugins.

Klart!