Fix för felmeddelandet: Call to undefined function get_current_screen()

Lägg följande kodrad på rad #22 i filen: /wp-admin/network/settings.php

if ( ! function_exists( 'get_current_screen' ) ) return;