Interaktivmedia

I WordPress finns det en inställning för att visa eller dölja felmeddelanden.
Inställningen görs i filen:  wp-config.php.

define('WP_DEBUG', true);

Det denna rad gör är att den skriver över dina inställningar i php.ini eller i .htaccess och sätter som default att alla typer av felmeddelanden ska visas, även STRICT och DEPRECATED.

Ifall du själv vill kunna styra felmeddelandena så ska du skapa en mapp direkt under wp-content och döpa den till: mu-plugins (must use). WordPress läser nämligen alltid in de filer som ligger i denna mappen före aktuella teman och plugins.

I mappen skapar du sedan en fil som du exempelvis döper till: errorreporting.php och skriver följande:

if(WP_DEBUG){ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED);}

Klart!