Interaktivmedia

Det finns tillfällen då man inte vill att WordPress redaktörer ska kunna logga in och redigera en webbplats från någon annanstans än från just WordPress egna administrationsgränssnitt.

Detta är idag möjligt som standard i WordPress och går att göra via XML-RPC.

För att blockera detta ska du lägga in följande kodrad i din functions.php:

add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false');