Avinstallerar program från prompten i Windows

Så här gör du för att avinstallera program direkt i kommandoprompten i Windows- XP, Vista, 7 och 8.
Observera att du måste vara inloggad som administratör för att det ska fungera.

Öppna kommandotolken i Windows exempelvis genom att skriva ”cmd” under ”kör…”.

  1. Skriv i promten: wmic
  2. Skriv i prompten: product get name
    Nu listas alla installerade program i Windows
  3. Skriv sedan: product where name=”name of program” call uninstall
  4. Bekräfta borttagningen genom att skriva: Y