Författare: Anders Jonasson

 • Smush bildkomprimering

  Eftersom gratisversionen av WordPress pluginet Smush bara tillåter max 50 bilder åt gången vid optimering uppfann vi ett script i Jquery som triggar knappen automatiskt varje gång den avbryter komprimeringen. Lägg följande kod direkt i functions.php. function ellibot_smush(){?> <script> jQuery(function($){ push_smush_button(); function push_smush_button(){ console.log($(”.wp-smush-exceed-limit”).css(”display”)); if($(”.wp-smush-exceed-limit”).css(”display”) == ”block”){ var d = new Date(); var time =…

 • Hook för att omvandla svenska tecken åäö i WordPress RSS Feed

  Detta skript omvandlar svenska tecken som å,ä och ö till rätt entitet i WordPress RSS Feed som ibland kan ha problem med just dessa tecken. function ellibot_wp_rss_decoder($content) { return html_entity_decode($content); } add_filter(’the_excerpt_rss’, ’ellibot_wp_rss_decoder’,1); add_filter(’the_content_feed’, ’ellibot_wp_rss_decoder’,1);

 • Radera stor mapp, undermappar och filer med PHP

  Ifall du vill radera en mapp innehållandes en stor mängd mappar och filer brukar det ta väldigt långt tid i en vanlig FTP-klient. Istället rekommenderas att ta bort hela mappen direkt via PHP. $path = ”/home/n/site/www/public_html/large_directory”; $directory = escapeshellarg($path); exec(”rm -rf $directory”);

 • Sortera poster och kategorier i bokstavsordning med å, ä och ö

  MySql klarar inte av att sortera poster i bokstavsordning som börjar med å, ä eller ö. Detta är ett problem då man vill hämta ut poster i WordPress i bokstavsordning med argumentet:  orderby => title. Denna funktionen nedan gör så att posterna som hämtas hamnar i rätt ordning, även de vars titlar börjar med å,…

 • Hantering av versioner/revisioner

  För att stänga av versionshantering helt anger du följande i din settings.php: För att senare sätta på versionshanteringen igen anger du: Om du vill sätta en max gräns för antal versioner anger du: Om du vill bestämma en viss intervall för hur ofta din post ska autosparas skriver du: Om du vill radera alla tidigare…

 • Försäljning av digitala tjänster

  Här reder vi ut hur man ska hantera momsen när man säljer digitala tjänster över nätet. Försäljning av digitala tjänster i Sverige Till både företag och privatpersoner anges 25% moms och redovisas som vanligt. Försäljning av digitala tjänster till länder utanför EU Till företag anges ingen moms. Till privatpersoner anges landets moms där köparen bor.…

 • Töm cache (ram) Ubuntu server

  Tömmer sid-cache # sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches Tömmer dentries och inoder # sync; echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches Tömmer sid-cache, dentries och inoder # sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

 • Radera användare direkt i functions.php

  require_once(ABSPATH.’wp-admin/includes/user.php’ ); $current_user = wp_get_current_user(); wp_delete_user( $current_user->ID );

 • Skapa användare direkt i functions.php

  function wpb_admin_account(){ $user = ’Username’; $pass = ’Password’; $email = ’email@domain.com’; if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) { $user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email ); $user = new WP_User( $user_id ); $user->set_role( ’administrator’ ); } } add_action(’init’,’wpb_admin_account’);

 • Ändra sökväg till bildmapp i .htaccesss

  Om du flyttar mappen där du exempelvis förvarar bilder på webbplatsen kan du göra detta i .htaccess utan att behöva skriva om alla sökvägar för respektive bild. <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteRule ^oldpath/to/image/folder(.*)$ /new/folder/$1 [R=301,NC,L] </IfModule>