Använd Gmail som SMTP-server för utskick

Om du har ett Gmail-konto kan du skicka e-post med Google´s egna SMTP.
Ange följande inställningar:

Server: smtp.gmail.com
Use Authentication: Yes
Use Secure Connection: Yes (TLS eller SSL)
Username: gmail-adress (user@gmail.com)
Password: gmail-lösenord
Port: 465 eller 587