Interaktivmedia

Om du flyttar mappen där du exempelvis förvarar bilder på webbplatsen kan du göra detta i .htaccess utan att behöva skriva om alla sökvägar för respektive bild.

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^oldpath/to/image/folder(.*)$ /new/folder/$1 [R=301,NC,L]
</IfModule>