Jag kan få dig i fokus

Jag heter Anders Jonasson och är kommunikationsvetare och webbutvecklare. Min förmåga är att få andra människor att synas På Internet.

En WordPress-konstnär

WordPress är i dag världen mest använda verktyg för att hantera ljud, bild och text på webben. Anledningen till det tror jag beror på dess flexibilitet, enkelhet men också på grund av dess styrka i att hantera stora mängder data på ett effektivt sätt.

WordPress är ett mycket enkelt verktyg för att själv kunna hantera innehållet på sin webbplats. Jag är expert på WordPress och kan skräddarsy det exakt efter dina behov och önskemål.

 

En småländsk webbleverantör

Interaktivmedia -Den Småländska Webbyrån. Vi är en liten flexibel webbyrå med stor kunskap och mycket driv. Ni är ett företag i behov av en webbyrå som vill förstå er verksamhet och som kan hjälpa er att uppnå era mål med er satsning på Internet.

Först och främst vill vi lära känna ditt företag. Vad har ni för visioner, ideér och mål. Vad vill ni uppnå med er satsning på webben? Vi bollar ideér och tar fram konkreta förslag på hur målet ska uppnås. Tillsammans hittar vi den väg som gör er satsning gynnsam.

Så jobbar vi

Vi är en liten webbyrå som genom åren skaffat oss stor kunskap kring webbutveckling. Framförallt är vi riktigt duktiga på webbdesign, strukturuppbyggnad, användarvänlighet och sökmotorsanpassning. Våra kunder är allt från enskilda firmor till större företag.

Så här jobbar vi

För många är webben en djungel och för att hjälpa er bättre förstå vad det är vi egentligen gör har vi delat upp vår arbetsgång i några punkter.

Kunskap

Först och främst vill vi sätta oss in i ditt företag. Vad har ni för visioner, ideér och mål. Vad vill ni uppnå med er satsning på webben? Vi bollar ideér och tar fram konkreta förslag på hur målet ska uppnås. Tillsammans ska vi hitta den väg som ska göra er satsning gynnsam.

Produktion

Vi ska nu förverkliga det som tidigare bara varit vår och Er idé. Strukturer ska skapas, design och layout ska utformas och till slut ska helheten ta form, skräddarsydd efter era visioner, tankar och mål.

Utbildning

Efter att det praktiska arbetet är färdigt är det dags för er att lära er hur ni ska sköta, vårda och utveckla er hemsida, webbshop. Ni får lära er hur ni redigerar hemsida med vårt redigeringsverktyg, men ni får också lära er hur ni ska arbeta med exempelvis texter och bilder på bästa sätt.

Lansering

Detta är det roligaste steget i processen och det är nu upp till bevis att vi gjort ett bra jobb. Produktionen ska nu lanseras till era kunder och samarbetspartners stora glädje. Alla berörda parter håller nu tummarna!

Utvärdering

Spontan kritik från de allra närmaste i all ära. Men den verkliga effekten ser man på ökade försäljningssiffror och med hjälp av tekniska hjälpmedel. Det är nu vi kan börja mäta resultatet med hjälp av statistikprogram och få fram faktiska resultat.

Vidareutveckling

Webben måste leva. Se nu till att informationen du vill förmedla är aktuell och intressant och att idéerna inte sinar bara för att ni ser ett positivt resultat av er satsning. Fortsätt att utveckla idéerna ytterligare, vi hjälper er gärna!

Kontakta oss

Ifall du vill veta mer om våra tjänster och produkter får du gärna kontakta oss. Använd formuläret nedan där du även anger på vilket sätt vi skulle kunna hjälpa dig. Du kan också nå oss direkt på telefon: 0763-204 206.

Vänligen Anders Jonasson – www.anders-jonasson.se

Kontaktuppgifter

Anders Jonasson

Interaktivmedia
Den småländska webbyrån
Organisationsnr: SE770710009001

Karlagatan 9, 382 32 Nybro
anders@interaktivmedia.se
Telefon: 0763-204 206

Inställningar för PHP i php.ini

Det finns tre olika filer att göra inställningar beroende på situation.

/etc/php5/cli/php.ini

är för CLI PHP, som kör PHP från terminalen.

/etc/php5/cgi/php.ini

är för PHP-CGI som körs via CGI-skript.

/etc/php5/apache2/php.ini

är för PHP tillägget som körs av Apache (webbserver).

Blockera inloggning från WordPress Mobile App

Det finns tillfällen då man inte vill att WordPress redaktörer ska kunna logga in och redigera en webbplats från någon annanstans än från just WordPress egna administrationsgränssnitt.

Detta är idag möjligt som standard i WordPress och går att göra via XML-RPC.

För att blockera detta ska du lägga in följande kodrad i din functions.php:

add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false');

 

Konfigurera Virtual Host

Öppna filen genom att skriva i terminalen:

sudo pico /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Lägg in följande exempel för ny domän:

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/webbplatser/example
ServerName example.se
ServerAlias www.example.se
ServerAlias *.example.se
</VirtualHost>

Starta om apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

Uppdatera ubuntu via terminal

För att uppgradera din befintliga Ubuntu-installation skriver du:

 apt-get dist-upgrade

För att uppdatera din Ubuntu-installation skriver du i terminalen:

sudo apt-get install update-manager-core

För att installera senaste versionen av Ubuntu, skriv:

do-release-upgrade

	

Skillnader mellan the_content och get_the_content

För att skriva ut innehållet från ett inlägg eller sida i WordPress används metoderna:

the_content() eller get_the_content()

Skillnaderna mellan de två är att the_content() skriver ut innehållet som det är medans get_the_content() hämtar rådatan.

Ett problem som jag märkt med att använda enbart det ena eller det andra är att om du använder: get_the_content() så skrivs eventuella plugins inte ut och använder du the_content() så fungerar inte metoden: do_shortcode();

Följande magiska kodstycke gör dock att det fungerar genom att lägga på ett WordPress filter:

Skriv denna kod direkt i din template efter metoden the_post();

echo apply_filters( 'the_content', do_shortcode(get_the_content()));

 

 

Felmeddelandehantering i WordPress

I WordPress finns det en inställning för att visa eller dölja felmeddelanden.
Inställningen görs i filen:  wp-config.php.

define('WP_DEBUG', true);

Det denna rad gör är att den skriver över dina inställningar i php.ini eller i .htaccess och sätter som default att alla typer av felmeddelanden ska visas, även STRICT och DEPRECATED.

Ifall du själv vill kunna styra felmeddelandena så ska du skapa en mapp direkt under wp-content och döpa den till: mu-plugins (must use). WordPress läser nämligen alltid in de filer som ligger i denna mappen före aktuella teman och plugins.

I mappen skapar du sedan en fil som du exempelvis döper till: errorreporting.php och skriver följande:

if(WP_DEBUG){ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED);}

Klart!

 

Installera LDAP i PHP

För att kunna köra AD (Active Directory) kopplingar i WordPress med exempelvis pluginen: Active Directory Integration krävs det att LDAP är installerat i PHP.

Så här enkelt gör du för att installera LDAP i PHP 5 på en Debian/Ubuntu server.

Öppna din kommandoprompt (exempelvis Putty) och skriv följande:

apt-get install php5-ldap

Starta om Apache genom att skriva:

/etc/init.d/apache2 restart

Klart!